Perpetuum.co.rs

Koji fiskalni uređaj da izaberem?

“Softverska” kasa

Ako izdajete malo broj fiskalnih računa po danu, možete se opredeliti za softversko rešenje.

Za to sam je potreban:

 1. Računar, laptop, tablet ili mobilni, u koji će biti 
 2. Ubačen softverski procesor fiskalnih računa
 3. Stalna internet konekcija
 4. Bezbednosni element i 
 5. Običan ili termalni štampač.

Fiskalne račune možete dostaviti i elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca (a ako vam naknadno zatraži štampani račun, morate ga i odštampati).

Nova fiskalna kasa

Bez obzira na broj izdatih računa u toku dana, uvek možete koristiti standardnu fiskalnu kasu. 

Prednosti ovog rešenja su što:

 1. Kasa u sebi već sadrži procesor fiskalnih računa i termalni štampač
 2. Lako se povezuje sa Poreskom upravom 
 3. Lako se učitavaju artikli i cene
 4. Lako se servisira i održava

Poreska uprava je predvidela da za e Fiskalizaciju (elektronski fiskalni uređaj) možete da koristite:

 1. Kasu (koja sadrži sve što treba) ili
 2. Računar, tablet ili mobilni telefon sa posebnim softverom.
 

U oba slučaja elektronski fiskalni uređaj moraju da imaju:

 1. Procesor fiskalnih računa (PFR, koji može biti lokalni ili virtuelni)
 2. Novi softverski procesor
 3. Bezbednosni element
 4. Stalnu internet konekciju i
 5. Termalni ili običan štampač
 

No, pre nego što objasnimo detalje, da vidimo šta je potrebno da uradite PRE nego što nabavite novo fiskalno rešenje.

 1. Da prijavite prodajna mesta
 2. Da podnesete zahtev i preuzmete bezbednosni element
 3. Da instalirate elektronski fiskalni uređaj
 4. Da se povežete sa Poreskom upravom
 5. Da učitate artikle i cene u kasu
 

Zvučl komplikovano, zar ne?

Jeste, posebno ako ovo radite prvi put. Ali zato smo tu da vam pružimo besplatnu telefonsku podršku.

Pozovite nas za detaljna uputstva na 064/138-38-98

ili kliknite na donje dugme da pogledate konkretna rešenja

Još neka pitanja i odgovori

1. Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Podrazumeva korišćenje:

 1. Novog elektronskog fiskalnog uređaja (odobrenih od Poreske uprave), putem kojeg se evidentira prometa na malo, uključujući i primljene avans za budući promet na malo, i
 2. Izdavanje fiskalni račun sa QR kodom.

2. Od kada počinje da se primenjuje?

Od 01.maja 2021.

3. Da li je neophodno defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja nije neophodna!

Ona će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi.

4. Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida internet veze?

Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. 

Kako?

Pomoću lokalnog procesora fiskalnih računa (koji je ugrađen u kasu) koji beleži i potpisuje sve obavljene transakcije do ponovnog uspostavljanja internet veze.

5. Šta je bezbednosni element, da li moram to da imam?

Bezbednosni element je hardvarski ili softverski element koji izdaje Poreska uprava.

Firma koja koristi kasu mora imati bezbednosni element koji služi za za potpisivanje fiskalnih računa, za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i za potvrdu identiteta prilikom razmene podataka sa Poreskom upravom.

6. Kako da nabavim bezbednosni element?

Podnošenjem zahteva na portalu ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata. To možete uradi lično ili kod nas, ako imate ličnu kartu sa čipom i upisanim kvalifikovanim sertifikatom ili to može uraditi vaš računovođa za vas (ako nemate taj sertifikat na vašoj ličnoj karti). 

7. Šta ako mi se pokvari fiskalni uređaj?

Ako dođe do kvara fiskalnog uređaja, možete da imate još jedan fiskalni uređaj koji će koristiti kao rezervni (dodatni).

U tom slučaju je neophodno u rezervni fiskalni uređaj stavite bezbednosni element koji ste koristili u fiskalnom uređaju koji se pokvario.